1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...

Tabel comparativ
 
1С:Contabilitate 8, ediția 3.0
Modificări generale
Interfața
Este susținută interfața modernă ”Taxi”. Aceasta permite îmbunătățirea în mod semnificativ a comodității și confortului de lucru cu programul.
Pagina principală
Pagina principală afișează cele mai importante informații: indicatori de bază, sarcini curente, noutăți, suport metodologic. Compoziția paginii principale este configurabilă.  
Lista de sarcini
Lista de sarcini este creată automat și ajută la pregătirea și prezentarea în timp util a formularelor de raportare, la plata impozitelor, la efectuarea plăților regulate contrapartidelor. 
Monitorul indicatorilor principali și rapoartele pentru conducător
Monitorul indicatorilor principali afișează cele mai importante informații pentru gestionarea întreprinderii, în special soldurile de mijloace financiare, starea decontărilor, dinamica vânzărilor. Compoziția indicatorilor poate fi configurată. Direct din forma monitorului este posibil de a deschide Rapoarte pentru conducător, în care sunt detaliați indicatorii relevanți. 
Lucrul în serviciul cloud 
Lucrul cu programul este posibil atât la nivel local, cât și în serviciul cloud, fără instalare pe un calculator din orice loc unde există Internet.   
Configurarea interfeței fără modificarea configurației
Fără modificarea configurației este posibil de a configura: • localizarea panourilor, • compoziția comenzilor panoului de secțiuni, compoziția și structura panourilor de comandă a formelor, • compoziția și localizarea rechizitelor în forme.
Machete ale formelor de tipar, care pot fi modificate
Modificările nesemnificative în machetul formelor de tipar pot fi introduse fără modificarea configurației. De exemplu, adăugarea unui logo de companie, ștampilei și semnăturii în forma de tipar.
Acțiuni în liste
Direct din listă este posibil de a efectua orice acțiune (trecerea/anularea trecerii, marcare pentru anulare/retragerea marcajului pentru anulare) cu orice număr de documente (elemente ale directorului)
Structura listei în formă de copac și formatarea condiționată
Pentru a spori vizibilitatea, listele pot fi afișate sub formă de copac și colorate automat în culori diferite, în funcție de condiții.
Setări
Configurarea funcționalității
Funcționalitatea poate fi configurată flexibil. Secțiunile, obiectele și rechizitele neutilizate nu sunt afișate pe ecran. Mai mult spațiu este eliberat pentru rechizite necesare și este accelerată introducerea.   
Afișarea conturilor de evidență
În program pot lucra angajații, care nu cunosc evidența contabilă. Pentru aceștia este posibilă dezactivarea vizibilității conturilor de evidență. Cu toate acestea, conturile oricum vor fi completate automat. 
Indicarea articolelor de cheltuieli în documente
Pentru un număr de documente este posibil de a seta articolele de cheltuieli, care vor fi inserate automat. 
Evidența mijloacelor financiare
Înștiințare privind plățile regulate
Plățile regulate sunt afișate în lista de sarcini, iar ordinul de plată poate fi creat printr-un singur clic.   
Încărcări din client-banc
Încărcările din client-banc au devenit mai simple. În cele mai multe cazuri este destulă doar selectarea unui fișier, setările suplimentare de încărcare și descărcare nu sunt necesare. Este sporită fiabilitatea recunoașterii plăților. 
Carduri de plată
Este susținută plata cu ajutorul cardurilor de plată, creditelor bancare.
Comerțul și evidența mărfurilor
Verificarea datelor privind contribuabilul
Din dosarul contrapartidei este posibilă verificarea datelor privind contrapartida, în calitate de contribuabil, extrase din Registrul de Stat al Fiscalității.
Imprimarea contractelor
Este posibil de a pregăti și imprima imediat contractul din șablon.  
Prezentarea în serie a actelor și a facturilor fiscale
  Este susținută formarea simultană a actelor și a facturilor fiscale pentru serviciile furnizate mai multor contrapartide în același timp.  
Intrarea simplă și comercializarea mărfurilor
Pentru a reflecta cea mai frecventă operațiune de intrare/comercializare a mărfurilor (materialelor) este creat un formular simplificat separat. 
Completarea automată a prețurilor de nomenclator
Prețul în documentele de intrare și comercializare poate fi completat automat în unul din următoarele moduri:  - cu utilizarea tipurilor de prețuri – cu prețurile stabilite pentru acest tip de preț;  - fără utilizarea tipurilor de prețuri – cu ultimul preț specificat în documente.
Încărcarea și descărcarea nomenclatorului și a prețurilor în Excel
Nomenclatorul poate fi încărcat dintr-un fișier Excel. De asemenea, este posibil de a descărca prețurile, de a edita și încărca înapoi.
Modul de evaluare a VMM FIFO
În program este disponibilă utilizarea metodei de contabilizare a stocurilor materiale de producere FIFO, ceea ce presupune o evidență pe loturi a valorilor materiale și mărfuri.
Evidența depozitară ”conform cantității”
Organizarea evidenței depozitare poate fi efectuată numai în termeni cantitativi, totodată, soldurile depozitelor reflectându-se doar în termeni cantitativi, iar evaluarea VMM în scopurile evidenței contabile se efectuează independent de depozitul de anulare.
Expedierea și primirea documentelor prin poșta electronică
Utilizatorii 1C:Contabilitate 8 ed. 3.0 au posibilitatea de a schimba instantaneu documentele prin poșta electronică.
Vânzări cu amănuntul
În program este disponibilă înregistrarea bonurilor de casă, cu generarea ulterioară pe baza acestora a documentului final ”Raport privind vânzările cu amănuntul”.
Menținerea echipamentului comercial
Este posibilă utilizarea echipamentelor comerciale: - scaner de coduri de bare, - echipamente de înregistrare în numerar,  - imprimanta de etichete.
Certificate cadou
Este automatizată evidența vânzării și acceptării spre plată a certificatelor cadou.
Decontări cu cumpărători și furnizori
Evidența în cadrul documentelor de decontare
Evidența decontărilor cu furnizorii și cumpărătorii se menține cu exactitate de până la documentul de decontare.
Trecerea în cont a avansurilor și amortizarea datoriilor
Se susține trecerea în cont manuală individuală (selectarea documentelor specifice) și automată a avansurilor și amortizarea datoriilor.
Decontări în unități convenționale
Este susținută stabilirea prețurilor în valută străină, urmată de plata în MDL.
Factura spre plată cumpărătorului
Sub forma unei facturi spre plată este posibil de a afișa logo-ul companiei. Este posibil de a imprima factura cu faximil și semnături. 
Monitorizarea achitării facturilor
Este posibil de a urmări achitarea la timp util a facturilor de către cumpărători și a facturilor furnizorilor.
Evidența mijloacelor fixe
Evidența mijloacelor fixe conform contractului de leasing în bilanțul beneficiarului de leasing
Sunt automatizate operațiunile cu mijloace fixe conform contractului de leasing la contabilizarea subiectului de leasingului în bilanțul beneficiarului de leasing.  
Modernizarea MF
Sunt automatizate operațiunile de modernizare a MF. Este prevăzută oportunitatea de a modifica diferiți parametri de amortizare a MF.
Ieșirea MF
Sunt automatizate operațiunile pentru ieșirea MF în cazul transferului acestuia către terță parte.
Salariu și cadre
Evidența de cadre
Este posibil de a menține evidența simplificată și deplină a cadrelor.   
Calculări suplimentare
Este prevăzută oportunitatea de a înregistra calcule suplimentare planificate, cu calculul procentului, sumei, dependente de stagiu, proporțional timpului lucrat, calcularea orelor lucrate suplimentar.
Salariu în acord
Este prevăzută oportunitatea de a calcula automat salariile în acord pentru angajați pe baza datelor privind volumul lucrărilor efectuat de aceștia. 
Rețineri conform foii executive, alte rețineri
Este automatizată calcularea reținerilor conform foilor executive. Este posibilă indicarea unui număr nelimitat de rețineri pentru un angajat în cadrul unui singur document Îndreptare spre plată.
Depunere
Sunt prevăzute operațiuni pentru depunerea și anularea salariilor deponenților.  
Rezervă de concedii
În program este accesibilă generarea automată a rezervelor de concedii și calcularea concediului datorită unei rezerve.
Reținere/anularea reținerii a impozitului pe venit la rata maximă
În program este accesibilă oportunitatea de a înregistra o cerere de reținere/anularea reținerii impozitului pe venit la rata maximă, din data indicată se va schimba mecanismul de calcul al impozitului pe venit de la angajat.
Calcularea prețului de cost și evidența costurilor
Metode de distribuire a costurilor indirecte
Posibilitatea de a seta metodele de distribuire a costurilor generale de producere și economie, prin instalarea unei baze de distribuire pentru 
subdiviziuni individuale, conturi, articole de costuri.
Producere multirefăcătoare. Calcularea prețului de cost a produselor semifinite
Este susținută producerea multirefăcătoare, cu capacitatea de a configura automat emiterii contrare și ordinii de închidere a refacerilor pentru calcularea costului de preț a produselor finite și a produselor semifinite, sau cu o setare individuală a secvenței.
Reciclarea, transmiterea în reciclare
Este prevăzută generarea operațiunilor atât a prelucrării materiilor prime a clientului, cât și a transferului de materii prime pentru reciclare.
Operațiuni de reglementare pentru închiderea lunii
Închiderea lunii în situații complicate
Asistent special de închidere a lunii, care efectuează în mod corect și consecvent operațiunile de reglementare, inclusiv calcularea amortizării, anularea cheltuielilor perioadelor viitoare, reevaluarea valutei, determinarea indicatorilor financiari ai lunii și etc. 
Analiza erorilor de evidență, în prezența cărora este imposibil de a închide corect luna
Asistentul de închidere a lunii informează utilizatorul despre existența erorilor contabile, localizând la maxim locația erorii, și despre modalitățile de anulare a acestora. În timpul executării operațiunii de reglementare ”Închiderea conturilor 811, 812, 821, 824” se efectuează verificări suplimentare.
Certificate-calcule
În versiunea 3.0 sunt adăugate certificate-calcule, care pot fi generate de totalul cumulat de la începutul anului sau numai pentru luna specificată. De exemplu, pentru calcularea uzurii mijloacelor fixe, calcularea produselor finite, calcularea diferențelor de curs valutar și alte operațiuni de reglementare.
Oportunități suplimentare
Stocarea documentelor scanate
Copiile scanate ale documentelor și alte fișiere pot fi stocate în program și atașate la un document specific. Fișierele pot fi vizualizate și expediate contrapartidelor.
Versionarea obiectelor
Pentru directoare și documente este posibilă stocarea versiunilor. În situații controversate, este posibilă vizualizarea raportului, care reflectă valorile modificate și autorul modificărilor.  
Copiere de rezervă
Abilitatea de a configura efectuarea automată a copiei de rezervă a bazei, urmată de capacitatea de a restabili datele din fișierele de rezervă.   
Sarcini de reglementare și de fundal
Un număr de acțiuni în program pot fi efectuate automat în regim de fundal, în funcție de un anumit program. De exemplu, încărcarea cursurilor valutare.
 1С:Contabilitate 8, ediția 1.1
 
 
Este susținută o singură versiune a interfeței, dezvoltată la sfârșitul anilor 90 - începutul anilor 2000.
 
 Pagina principală nu este configurabilă.
 
În configurație există un calendar al contabilului, în care se reflectă termenii de depunere a declarațiilor și plata tuturor taxelor posibile. Contabilul ar trebui să monitorizeze independent apariția unor evenimente fiscale pe care organizația dată le plătește. Nu există mijloace pentru a urmări plățile regulate neimpozabile.
 
Compoziția indicatorilor din ediția 1.1 este mult mai mică și nu este configurabilă.
 
Lucrul în serviciul cloud nu este menținut.
 
Orice modificare a compoziției meniului, comenzilor și rechizitelor pe forme este posibilă numai prin modificarea configurației.
 
Orice modificare a formelor de tipar se efectuează prin modificarea configurației.
 
Prelucrarea mai multor obiecte în listă nu este posibilă. Pentru a prelucra mai multe obiecte este necesar de a aplica procesări speciale.
 
Nu este prevăzută structura în formă de copac și colorarea listelor
 
 
Toate documentele, directoarele și rechizitele acestora sunt afișate întotdeauna. Rechizitele neutilizate ocupă spațiu pe ecran, încetinesc introducerea și creează iluzia necesității de a fi completate.
 
Conturile de evidență sunt vizibile și accesibile pentru editare pentru toți utilizatorii. Acest lucru creează riscurile erorilor contabile atunci când cu programul lucrează managerii, conducătorul sau AI (Antreprenorul Individual), care menține independent evidența.
 
Articolul de cheltuieli și articole ale altor venituri și cheltuieli sunt selectate întotdeauna manual.
 
 
Termenii nu sunt monitorizați, ordinele de plată sunt create manual.
 
Întotdeauna se deschide formularul pentru setările de descărcare. Unele plăți nu sunt recunoscute automat, acestea necesită comparate manuală.
 
Nu este susținută.
 
 
Nu este susținută.
 
Imprimarea contractelor nu este prevăzută
 
Este necesară formarea individuală a documentelor pentru fiecare cumpărător, ceea ce duce la un volum semnificativ de muncă mecanică și o creștere accentuată a sarcinii contabilului la sfârșitul fiecărei luni (începutul următoarei).
 
La orice intrare/comercializare este necesară utilizarea formularului universal, mai dificil.
 
Completarea automată a prețurilor este posibilă numai prin utilizarea tipurilor de prețuri.
 
Încărcarea nomenclatorului din Excel nu este posibilă.
 
Nu este susținută.
 
 Nu este susținută.
 
Documentele primite de la furnizor trebuie să fie introduse manual. Acest lucru necesită un timp semnificativ și duce la erori.
 
Se introduce doar documentul final ”Raport privind vânzările cu amănuntul”.
 
Este susținută.
 
Nu este susținută.
 
 
Nu este susținută.
 
Nu este susținută.
 
Nu este susținută.
 
Indicarea logo-ului și faximilului în factură nu este prevăzută.
 
Monitorizarea achitării la timp util a facturilor nu este automatizată.
 
 
Reflectarea operațiunilor cu MF, obținute în baza unui contract de leasing la evidența unui obiect de leasing în bilanțul beneficiarului de leasing, nu este posibilă chiar și prin operațiuni manuale.
 
Operațiunile de modernizare, precum și posibilitatea modificării parametrilor de amortizare de la o anumită dată, nu sunt prevăzute.
 
Nu sunt prevăzute documente speciale pentru transferul MF, ceea ce cauzează dificultăți pentru contabili, deoarece operațiunea vânzărilor MF este una rară.
 
 
Documentele de cadre nu sunt prevăzute.
 
Nu este susținută.
 
Nu este susținută.
 
Nu este prevăzut niciun document special. Este necesară calcularea manuală a sumei și introducerea în calitate de alte rețineri. În documentul Eliberare se indică simultan o singură reținere pentru angajat.
 
Nu este susținută.
 
Nu este susținută.
 
Reținerea impozitului pe venit la rata maximă este posibilă numai de la începutul anului.
 
 
Nu este susținută.
 
Nu este susținută.
 
Nu este susținută.
 
 
Operații disparate care necesită ca utilizatorul să monitorizeze independent necesitatea executării.
 
Nu este susținută.
 
Nu sunt prevăzute.
 
 
Stocarea documentelor scanate nu este realizată în program. Contabilul organizează în mod independent și în mod accidental arhiva scanărilor pe calculatorul său, sau, dacă este necesar de a se adresa la documentele inițiale, trebuie să caute documentul în arhiva de hârtie.
 
De regulă, este pur și simplu imposibil de a afla cine și ce a schimbat.
 
Nu este prevăzută. Utilizatorul este obligat să efectueze de sine stătător copierea de rezervă în regimul configuratorului, ceea ce este dificil datorită limitării drepturilor de acces, lipsei de cunoștințe speciale. Într-o situație critică, copia de rezervă lipsește sau este învechită.
 
Nu este prevăzut.