1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...


CUPRINS

Oportunități noi al platformei ”1С:Întreprindere 8.3”
Contabilizarea documentelor
Evidența contabilă a activității mai multor organizații
Contabilizarea rezervelor materiale de producere
Contabilizarea depozitară
Contabilizarea operațiunilor de comerț
Contabilizarea tranzacțiilor bancare și de numerar
Contabilizarea decontărilor cu contractanți
Contabilizarea mijloacelor fixe și a activelor necorporale
Contabilizarea anvelopelor și bateriilor de acumulator
Contabilizarea formularelor de strictă evidență
Contabilizarea producerii principale și auxiliare, producerea de semi-fabricate
Contabilizarea cheltuielilor tangențiale
Contabilizarea TVA
Contabilizarea salariului, contabilizarea de cadre
Operațiuni de finalizare ale lunii
Rapoarte standard
1С-Raportare
Oportunități de serviciu

1C:Contabilitate 3.0

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova – un ajutor în setarea evidenței contabile, care întruchipată experiența practică a funcționării serviciilor de contabilitate a mii de companii - de la întreprinderi mici până la holding-uri mari și corporații.

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova - un ajutor în setarea evidenței contabile, inclusiv în pregătirea raportării de reglementare pentru organizațiile din orice domeniu de activitate, care utilizează planul de conturi a evidenței contabile, corespunzător Ordinului Ministerului de Finanțe al RM ”Cu privire la aprobarea planului general de conturi al evidenței contabile” din 6 august 2013, nr. 119:

 • companii comerciale (angro, cu amănuntul, comerțul de comision)
 • organizațiile implicate în sectorul de servicii,
 • organizații industriale.

Evidența contabilă se duce în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Configurarea oferă soluționarea tuturor însărcinărilor departamentului de contabilitate al întreprinderii, inclusiv eliberarea formularelor de bază ale documentelor primare.

Oportunități noi al platformei ”1С:Întreprindere 8.3”

În configurare se utilizează noi oportunități ai versiunii 8.3 a platformei ”1C: Întreprindere”, inclusiv:

 • o nouă interfață ”Taxi”: particularitățile sale distinctive au devenit un design modern, caractere mari și maximizarea spațiului de lucru pe monitoare cu diferite rezoluții, navigare convenabilă prin soluția aplicativă, capacitatea de a proiecta personal propriul spațiu de lucru;
 • suportul clientului subțire și clientului web, dezvoltarea tehnologiilor de cloud și sporirea stabilității de lucru în modul de serviciu;
 • sporirea toleranței la erori, optimizarea sarcinii datorită mutării părții principale de ”calcul” pe server și, respectiv, a utilizării economice a resurselor clientului.

Contabilizarea documentelor

Metoda principală de reflectare a operațiunilor economice în contabilitate în 1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova este introducerea în program a documentelor similare cu documentele relevante ale contabile primare. De asemenea, este posibilă introducerea directă de către utilizator a tranzacțiilor separate. În plus, în program este proiectat instrumentul de utilizarea a introducerii de grup a tranzacțiilor. Acest mecanism de ”operațiuni tipice” este ajustat de către utilizator cu un efort minim.

Evidența contabilă a activității mai multor organizații

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova permite de a duce evidența contabilă a mai multor organizații într-o bază de informații comună. În cazurile în care activitatea economică a persoanelor juridice este strâns legată între ele, totodată sun utilizate listele comune de bunuri, contractori, angajați, depozite și așa mai departe, această oportunitate oferă un confort deosebit în lucru.

Contabilizarea rezervelor materiale de producere

Contabilizarea materialelor, bunurilor și produselor finite este pus în aplicare în conformitate cu SNEC ”Rezerve”. Programul susține astfel de metode de evaluare a VMP cum ar fi:

 • metoda de cost mediu,
 • FIFO.

Metoda de evaluare FIFO este organizată prin menținerea contabilității de partide a valorilor materiale de producere. Alegerea metodei de evaluare se efectuează în politicile contabile ale întreprinderii, astfel este posibilă setarea independentă pentru fiecare organizație într-o bază comună de informații.

Contabilizarea depozitară

Contabilizarea depozitară în 1C: Contabilitatea 3.0 pentru Moldova poate fi organizată într-o variantă cantitativă sau cantitativă-sumară. La selectarea metodei cantitative de contabilizare a rezervelor, soldurile pe depozite sunt reflectate numai în termeni cantitativi, iar evaluarea VMP în scopurile evidenței contabile și fiscale se efectuează indiferent de depozitul de anulare. În cazul metodei de cantitative-sumare de contabilizare calculul costului VMP în scopurile evidenței contabile și fiscale pentru fiecare depozit se efectuează separat. În cazul în care nu este nevoie de a menține o contabilizare depozitară, acesta poate fi dezactivat.

Programul permite de a înregistra rezultatele de inventariere, în mod automat de a efectua verificarea cu datele contabilizării, de a reflecta surplusul și lipsa identificate.

Contabilizarea operațiunilor de comerț

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova oferă oportunitatea de generare în mod automat a tuturor documentelor necesare pentru comerțul angro, cu amănuntul și de comision.

Este automatizată contabilizarea operațiunilor de venit și vânzare a bunurilor și serviciilor. În cazul vânzării bunurilor sunt emise facturi de plată, înregistrate facturi de expediere de bunuri și fiscale, este susținută capacitatea de a face schimb de documente electronice cu contractori. Operațiunile comerțului angro sunt contabilizate în cadrul contractelor cu furnizorii și cumpărătorii.

Pentru comerțul cu amănuntul este prevăzută reflectarea promptă a vânzării cu amănuntul (puncte automate de comerț) și reflectarea vânzărilor conform rezultatelor de inventariere (puncte neautomate de comerț). Selectarea metodei de evaluare a bunurilor cu amănuntul, la prețuri de cumpărare sau de vânzare, se efectuează în mod independent pentru fiecare organizație într-o bază comună de informații. Pentru vânzarea cu amănuntul se susține plata cu ajutorul cardurilor de plată, certificatelor-cadou și creditelor bancare.

Este pusă în aplicare contabilizarea comerțului atât pentru bunurile acceptate pentru comision (de la comitent), cât și a celor transferate pentru ulterioara vânzare (către comisionar).

Este automatizată reflectarea returnării bunurilor de la cumpărător și către furnizor.

În configurare este oferită posibilitatea de a utiliza mai multe tipuri de prețuri, faptul care facilitează introducerea veniturilor și vânzărilor valorilor materiale de producere. Programul sprijină contabilizarea nomenclaturii conform articolelor.

Contabilizarea tranzacțiilor bancare și de numerar

Este automatizată contabilizarea mijloacelor bănești în numerar și non-numerar, precum și a tranzacțiilor valutare. Este sprijinită introducerea și imprimarea ordinelor de plată, ordinelor de numerar de credit și debit. Pe baza ordinelor de numerar în cadrul programului se generează Carte de numerar de tip stabilit.

Ordinele de plată pentru plata taxelor (contribuțiilor) pot fi generate în mod automat.

Pus în aplicare operațiuni pe decontările cu furnizorii, cumpărătorii și persoanele responsabile, depunerea și ridicarea de numerar, cumpărarea și vânzarea de valută străină. La introducerea operațiunilor este posibilă defalcarea automată sau manuală a cuantumului plăților pentru plata în avans și plata.

1C:Contabilitate 3.0 pentru Moldova permite de a configura schimbul de date cu Client-banca.

Contabilizarea decontărilor cu contractanți

Contabilizarea decontărilor cu contractanți poate fi efectuată în lei, valută străină și unități condiționate. Diferențele de curs de schimb pentru fiecare tranzacție sunt calculate în mod automat.

Contabilizarea decontărilor cu furnizorii și cumpărătorii se realizează cu o precizie de până la documentul decontărilor, totodată este posibil lucru individual cu datoria și cu plăți în avans (acceptarea automată și manuală a datoriilor, avansurilor).

Contabilizarea mijloacelor fixe și a activelor necorporale

Contabilizarea activelor necorporale și a mijloacelor fixe se desfășoară în conformitate cu SNEC ”Active necorporale și corporale de lungă durată”. Sunt automatizate operațiunile pentru contabilizarea activelor de lungă durată: intrarea, acceptarea de contabilitate, angajamente de amortizare (uzură), mișcarea, modernizarea, transferul, anularea și inventarierea. În program sunt realizate următoarele metode de calcul de amortizare (uzură):

 • ·         liniar,
 • ·         proporțional volumului de produse (lucrări),
 • ·         solului micșorabil.

Pentru mijloacele fixe, care sunt utilizate sezonier, poate fi utilizat graficul de calcul de uzură. 1C: Contabilitatea 3.0 pentru Moldova permite de a distribui suma amortizării calculate pentru o lună între diferitele conturi și obiecte de contabilitate analitică.

Contabilizarea anvelopelor și bateriilor de acumulator

În 1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova sunt implementate operațiuni de instalare, eliminare, anulare, precum și de calculare a uzurii anvelopelor și a bateriilor de acumulator.

Contabilizarea formularelor de strictă evidență

Este automatizată contabilizarea formularelor de strictă evidență. Mecanismul de selectarea automată a formularelor permite de a anula succesiv formulare de strictă evidență în documente de vânzare, de circulație, se returnare și așa mai departe.

Contabilizarea producerii principale și auxiliare, producerea de semi-fabricate

În 1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova este realizată calcularea prețului de cost a produselor și serviciilor fabricate de către producția principală și auxiliară, precum contabilizarea reciclării materiei prime a clientului. Contabilizarea produselor finite emise în cursul lunii se efectuează conform prețului de cost planificat, la sfârșitul lunii operațiunii de rutină se efectuează calculul prețului de cost real al produselor fabricate și serviciilor prestate.

Pentru produceri complexe, care implică mai multe procese tehnologice, care presupun prezența etapelor intermediare cu eliberarea semi-fabricatelor, se suportă contabilizarea depozitară a semi-fabricatelor, se efectuează calculul automat al prețului lor de cost.

Contabilizarea cheltuielilor tangențiale

În programul 1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova este automatizată contabilizarea cheltuielilor tangențiale, care nu sunt legate de producția de bunuri și de prestarea a serviciilor. La sfârșitul lunii se efectuează anularea automată a cheltuielilor tangențiale.

Contabilizarea cheltuielilor administrative generale poate fi efectuată folosind metoda ”direct-costing” sau metoda ”în prețul de cost al produselor, lucrărilor și serviciilor”. În primul caz, cheltuielile administrative generale sunt anulate în acea lună, în care acestea au apărut și în întregime sunt atribuite cheltuielilor perioadei curente. În al doilea - distribuția este realizată între costul produselor fabricate și producția nefinisată.

Programul permite de a utiliza o varietate de moduri diferite pentru a distribui cheltuielile tangențiale:

 • volumul emiterii,
 • prețul de cost planificat,
 • plata lucrărilor,
 • costuri materiale,
 • câștigul,
 • cheltuieli directe,
 • articole separate de cheltuieli directe.

Contabilizarea TVA

Contabilizarea TVA este pusă în aplicare în conformitate cu Codului Fiscal al RM. Este automată calcularea TVA din avansuri și acceptarea acestuia, completarea cărții de achiziții și de vânzări, generarea Declarației privind TVA și anexele acesteia cu posibilitatea de descărcare a ”declarației electronice”.

Contabilizarea salariului, contabilizarea de cadre

În programul este prezentată oportunitatea de a duce contabilizarea de carde simplificată și completă, de contabilitate a decontărilor cu angajații privind salariul.

Sunt automatizate următoarele operațiuni:

 • Calcularea salariului angajaților întreprinderii conform sistemului de salarizare sau tarifului pe oră, calcularea orelor suplimentare, posibilitatea înregistrării calculărilor suplimentare planificate prin procent, suma, care depind de vechimea în muncă, proporțional cu timpul lucrat;
 • Calcularea reținerilor, inclusiv conform ordinelor judecătorești, taxelor de sindicat, reținerilor în favoarea unor terțe părți;
 • Introducerea decontărilor reciproce cu angajații întreprinderii;
 • Depunerea;
 • Calcularea taxelor și contribuțiilor, baza de impozitare a cărora este salariul angajaților întreprinderii;
 • Generarea rapoartelor corespunzătoare pentru biroul fiscal, fondurile de asigurări medicale și sociale.

Operațiuni de finalizare ale lunii

În configurare există un asistent special la închiderea lunii, care determină operațiunile de rutină necesare în luna curentă și în mod corect le îndeplinește constant, informând utilizatorului referitor la prezența unor erori în datele contabile și metodele de soluționare a acestora. Către operațiunile de rutină, inclusiv, se referă calcularea uzurii, anularea cheltuielilor perioadelor de viitor, reevaluarea monedei, definirea indicatorilor financiari ai lunii, și altele.

Rapoarte standard

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova oferă un set de rapoarte standard care permit analizarea datelor conform reziduurilor, cifrelor de afaceri de conturi, conform tranzacțiilor în diferitele secțiuni. În rapoarte există posibilitatea de a seta selectarea, gruparea și sortarea, în conformitate cu necesitățile utilizatorului și în funcție de specificul activității întreprinderii.

1С-Raportare

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova include raportare reglementată financiară, fiscală, statistică. Programul permite de a încărca rapoartele reglementate într-un fișier pentru predare în format electronic.

Pentru depunerea în Casa Națională de Asigurări Sociale a datelor cu privire la perioadei de asigurare calculată, cu privire la contribuțiilor de asigurare calculate și achitate, în program se menține o contabilizare personificată a angajaților. Raportarea relevantă pot fi, de asemenea, descărcată în format electronic.

Oportunități de serviciu

1C:Contabilitatea 3.0 pentru Moldova conține oportunități de servicii suplimentare, inclusiv:

 • Căutarea de date conform textului întreg - căutarea textului arbitrar pe toate obiectele de configurare (documente, directoare, etc...);
 • Descărcarea cursului valutar de pe Internet;
 • Descărcarea de clasificatori (de bănci, de specialități și altele);
 • Verificarea și instalarea automată a actualizărilor;
 • Conectarea echipamentului de numerar;
 • Și altele.