1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...

02.01.19 1С:Contabilitate 8. Noua ediție 3.0.25.1

Banca și casieria

Client banc
- este adăugat client banc Comertbank.

Intarea de numerar
- este ajustată imprimarea bonului.

Casare din contul de decontare
- a fost adăugată capacitatea de a completa automat rechizitele de plată în buget (setarea se efectuează din formularul directorului ”Impozite și contribuții” sau direct în registrul ”rechizite ale plăților în buget”).


Depozit

Casarea OMVSD
- sunt corectate mișcările documentului în cazul unei casări parțiale a OMVSD, costul unitar al cărui este mai mic decât pragul stabilit.

Inventarierea VMM
- este adăugată posibilitatea de a completa documentul cu o selecție pe conturi contabile: conturile sunt configurate pe fila suplimentară ”Conturi de contabilizare a VMM”.

Transport

Foaia de parcurs
- este adăugată posibilitatea de a specifica o remorcă, urmată de acumularea uzurii anvelopelor în operațiunea de reglementare, instalate pe remorca dată.

Salariu și cadre

Calendar reglementat de producere
- a fost adăugată completarea automată a calendarelor reglementate pentru anul 2019.

Programe de lucru
- a fost adăugată completarea automată a programelor de lucru ale angajaților pentru anul 2019.

Calcularea inversă salariului
- este optimizată calcularea inversă a salariului (tip de operațiune ”Principal”);
- este adăugată capacitatea de a calcula suma brută a acumulărilor de prime (tip de operațiune ”Suplimentar”).

Calcularea salariului
- a fost adăugat formularul de tipar ”Analiza acumulărilor”: toate acumulările pentru luna curentă sunt reflectate în lista angajaților din document.

Concedii medicale
- în document a fost corectată reflectarea informativă a salariului mediu conform cumulărilor interne.

Contribuții sindicale
- a fost adăugat calculul contribuțiilor sindicale pentru cumulările interne: deducerea se efectuează în cazul în care cererea corespunzătoare este perfectată la locul principal de muncă. 

Parcul IT

ISAPTI
- a fost adăugat raportul reglementat al formularului ”Informații privind salariile și alte plăți efectuate de rezidentul parcului tehnologiei informaționale în favoarea angajaților (Formularul ISAPTI 17)”;
- a fost adăugatâ descărcarea raportului în format xml.

Informații
- a fost adăugat un raport reglementat al formularului ”Informații privind salariile și alte plăți efectuate de rezidentul parcului tehnologiei informaționale în favoarea angajaților”.

Rapoarte reglementate
Pentru rapoartele IALS, Informații privind IpV, Fișa personală pentru anul 2018, este prevăzută o formare separată pentru perioada de impozitare I (01.01.2018-30.09.2018), totodată se indică data raportare 30.09.2018, și perioada fiscală II (01.10.2018-31.12.2018), totodată se indică data de raportare 31.12.2018.

Bilanț anual
- la completarea rd. 170 și 180 din ”Bilanț”, se iau în considerare soldurile pentru conturile 852 și, respectiv, 831.
- a fost adăugată posibilitatea generăeii unui ”Raport privind mișcarea capitalului propriu” fără închiderea cl. 6 și 7: la completarea pag. 130 se iau în considerare soldurile pentru conturilor din clasele 6 și 7.

5-CI Costurile și cheltuielile întreprinderii
- la completarea rd. 2300 și 2500 se iau în considerare soldurile pentru conturile 852 și, respectiv, 831.

IPC 18
- a fost corectată completarea tabelului 3, pct. 3.1, 3.4, 4.1 și 4.4 în cazul prelungirii concediului medical plătit inițial din prima zi din fondurile BASS.

Informații privind începutul relației de muncă
- a fost adăugat formularul raportului reglementat ”Informații privind începutul relațiilor de muncă”;
- a fost adăugată descărcarea raportului în format xml.

Anexă pentru IpV IALS18
- a fost adăugată descărcarea raportului în funcție de modificările în formatul xml.

Fișa personală
- în baza Hotărârii Guvernului nr.970 din 03.10.2018, a fost modificată formularul anexei pentru impozitul pe venit ”Fișa personală”.

Rapoarte standard

Balanță de solduri
- a fost adăugată reflectarea Prețurilor pentru conturile cantitative.

Directoare

Contrapartide
- a fost corectate adăugarea a câmpurilor suplimentare pentru informații de contact.