1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...

17.10.18 1С:Contabilitate 8. Noua ediție 3.0.22.3(Contabilitatea pentru Moldova)!

Planul de conturi
- deja în documente nu este posibil de a alege conturi cu marcajul "Contul este grupă și nu se alege în formule";
- a fost modificată analitica contului 2162, ea a devenit analogică contului 2161.

Vânzări

Factură fiscală eliberată
- a fost adăugată posibilitate formării unei facturi unificate în baza diferitor contracte.

Descărcarea facturilor fiscale în Registrul general electronic
- a fost adăugată posibilitatea descărcării facturilor fiscale pentru retur de la cumpărător, suma cărora depășește limita indicată.

Achiziții

Intrări
- a fost modificată încărcarea intrărilor: s-a adăugat posibilitatea încărcării formei facturii fiscale 2017.xml.

MF și ANM

Primirea la evidență a MF
- a fost adăugată posibilitatea de a tipări «Act de primire-predare a mijloacelor fixe (MF-1)», în cazul cînd luăm la evidență cîteva mijloace fixe.

Salariu și cadre

Tabela de pontaj
- s-a modificat completarea Tabelei de pontaj după tipul concediului «Indemnizație la graviditate si naștere» (completarea  – conform codului «N»); «Indemnizație pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani» și « Indemnizație pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani » (completarea conform codului  «CM»).

Concediu medical
- a fost atualizată lista indemnizațiilor certificatului medical.

Concediu fără plată
- s-a adăugat posibilitatea de indicare a tipului concediului «Concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la  3 ani» și «Concediu de îngrijire a copilului în vârstă de pâna la  4 ani». La fel a fost păstrată posibilitatea de a indica tipurile date de indemnizații în documentul «Concediu medical».

Calculul salariului
- a fost corectată curățarea rândurilor în compartimentul «Impozite și rețineri» în cazul ștergerii câtorva rânduri concomitent.

Îndreptarea spre plată
- a fost corectată ștergerea rândurilor în compartimentul «Impozite și rețineri», «Alte rețineri» în cazul ștergerii câtorva rânduri concomitent.

IT parc

Impozitul unic (IU17)
- au fost extinse tipurile de activitate IT parc, în conformitate cu Legea №118 din 05.07.2018.

Rapoarte reglamentate

IPC18
- a fost actualizată forma raportului în conformitate cu Ordinul №152 din 12.09.2018.

Raportul financiar anual
- a fost modificată completarea Anexei 4 «Mișcarea mijloacelor bănești», deja la completare nu se iau în evidență soldul/rulajele conturilor de investiții financiare a părților neafiliate.

5-CI Consumuri și cheltuieli
- s-a adăugat recalculul automat a sumelor din rândul 0100, în cazul redactării manual a raportului.

Alte rapoarte

Venitul brut
- a fost adăugată completarea raportului pentru conturile ce diferă de 221.

Roluri
- a fost adăugat accesul la procesarea «Încărcarea clasificatorului codurilor MF și ANM».

Interfață
- au fost șterse link-urile care nu se folosesc.