1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...

01.10.18 1С:Contabilitate 8. Noua ediție 3.0.22.1(Contabilitatea pentru Moldova)!

A fost modificat regimul de compatibilitate pentru lucrul cu versiunea platformei 8.3.10

Banca și casieria

Contabilizarea tranzacțiilor în numerar pe subdiviziuni
- a fost adăugată o oportunitate opțională de a menține evidența tranzacțiilor cu numerar în domeniile de responsabilitate (subdiviziuni). Setarea este efectuată în ”Parametri contabili” – pe fila ”Banca și casieria”. Pentru formarea Cărților separate de numerar, este necesar să se stabilească suplimentar semnul unei subdiviziuni individuale.

Raport de avans
- a fost corectată completarea formei de tipar a raportului de avans.

Banca client
- a fost adăugată o setare separată pentru Moldindconbank a programului BS-Client (Moldincon).

Vânzări

Implimentare
- a fost adăugată capacitatea de a specifica articolele de costuri pentru conturile din grupul 71.

Factura fiscală emisă
- sunt luate în considerare particularitățile de reflectare a livrărilor în Declarația pe TVA și în Cartea de vânzări, în cazul în care data livrării și data emiterii facturii fiscale se referă la diferite perioade fiscale. Setarea se efectuează pe fila Funcționalitate, fila Comerț.

Schimb cu E-factura
- a fost corectată descărcarea facturilor fiscale în prelucrarea Afaceri actuale din E-factura.

Achiziții

Intrarea echipamentului
- a fost adăugată posibilitatea de a specifica codul vamal în partea tabelară a documentului, pentru completarea ulterioară a Declarației vamale pe import conform secțiunilor.

Act de achiziție a serviciilor
- a fost modificat machetul formei de tipar al documentului din 01.09.2018 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.533 din 12.06.2018.

Producere

Intrare din prelucrare
- a foat corectată introducerea facturii fiscale bazate pe două sau mai multe documente Intrare din prelucrare

Comercializarea serviciilor pentru prelucrare
- a fost adăugat tipul operațiunii Export.

MF și ANM

Amortizarea MF 
- a fost ajustată calcularea amortizării în prima lună în cazul utilizării metodei ”Din data punerii în exploatare”, acum este, deasemenea, considerată data punerii în exploatare.

Amortizarea ANM
- a fost ajustată calcularea amortizării în prima lună în cazul utilizării metodei ”Din data punerii în exploatare”, acum este, deasemenea, considerată data punerii în exploatare.

Salariu și personal

Legea nr. 178 din 26.07.2018
- Au fost introduse modificări în calcularea impozitului pe venit din salariu și alte plăți către angajați, în conformitate cu Legea nr. 178 din 26.07.2018. Au fost actualizate ratele de scutiri. Sunt luate în considerare particularitățile de împărțire a anului fiscal 2018 în două etape. A fost modificată rata impozitului pe venit din salariu, rata contribuțiilor în fondul de asigurări sociale.

Foaia de boală
- este actualizată lista de coduri a indemnizațiilor de asigurări sociale;
- este corectată trecerea la rechizitele formularului de document.

Concediu
- acum determinarea numărului zilelor  de sărbători pentru perioada concediului se efectuează în conformitate cu calendarul de producere al angajatului (pentru subdiviziunile teritoriale);
- a fost corectată trecerea la rechizitele formularului de document.

Compensarea concediului la concediere
- este luată în considerare posibilitatea de a calcula compensarea pentru concediul neutilizat la concediere dacă numărul zilelor de compensare depășește 28 de zile.

Borderou în bancă
- a fost adăugată forma de tipar. Borderoul de plată pe bancă.

Parcul IT

Impozit unic IU17
- este adăugată încărcarea raportului în format xml.

Directoare

Contrapartide
- a fost schimbată verificare pentru dublări, acum doar indicația codului fiscal este suficientă pentru control.

Categoria de asigurare
- a fost actualizat clasificatorul categoriilor de asigurare în conformitate cu ordinul CNAS nr. 119-A din 4.09.2018.

Raportare reglementată

IPC 18
- a fost ajustată completarea perioadei de muncă și a incapacității temporare de muncă în tabelul nr. 3 în cazul prelungirii foii de boală, în caz de concediere și de reangajare.

Anexa pentru IpV IALS
- a fost actualizată forma raportului IALS în conformitate cu Ordinul nr. 149 din 5 septembrie 2018. Pe parcursul perioadei 01.01.2018 - 30.09.2018 raportul este generat în formularul IALS14, pentru perioada 10.01.2018 - 31.12.2018 în formularul IALS18.

Anexa pentru IpV Fișa personală
- a fost ajustată reflectarea numărului de luni din coloana 8.4 în cazul concedierii angajatului din data 1;
- a fost ajustată completarea coloanei 8.10 în cazul în care venitul impozabil lipsește.

5-CI Costurile și cheltuielile întreprinderii
- a fost adăugată descărcarea raportului în format xml;
- a fost adăugată completarea raportului pentru contul 7116, 7117, 7118.

Alte rapoarte

Registrul documentelor
- a fost corectat procedura de imprimare a raportului.

Roluri
- a fost adăugat accesul la raportul ”Profit brut” pentru rolul de Contabil șef.