1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...

1C:Gestionarea companiei pentru Moldova 

O soluție finită, în care este realizat totul cel mai necesar pentru evidența operativă a contabilității, controlului, analizei și planificării la întreprindere. Soluția nu este supraîncărcată cu funcționalități inutile, aceasta poate fi setată cu ușurință conform particularităților organizării gestionării și contabilitate în compania dumneavoastră - acest lucru asigură o pornire rapidă și comoditate în munca de zi cu zi.


1C:Gestionarea companiei pentru Moldova - o soluție finită, în care este realizat totul cel mai necesar pentru evidența operativă a contabilității, controlului, analizei și planificării la întreprindere. Soluția nu este supraîncărcată cu funcționalități inutile, aceasta poate fi setată cu ușurință conform particularităților organizării gestionării și contabilitate în compania dumneavoastră - acest lucru asigură o pornire rapidă și comoditate în munca de zi cu zi.

1C:Gestionarea companiei pentru Moldova contribuie la sporirea eficienței funcționării companiei, oferind proprietarilor și conducătorilor o gamă largă de instrumente pentru gestionare, iar personalului - noi oportunități pentru munca de zi cu zi productivă.

SUMAR

 • CARACTERISTICI GENERALE
 • CRM
 • VÂNZĂRI
 • VÂNZARE CU AMĂNUNTUL
 • DEPOZIT ȘI ACHIZIȚII
 • PRODUCERE
 • FORMAREA PREȚULUI
 • SALARIU ȘI ANGAJAȚI
 • FINANȚE
 • ANALIZA AFACERII

Indicație: Apăsați pe imagine pentru a mări.

 

 CARACTERISTICI GENERALE:

        Soluția software 1C:Gestionarea companiei pentru Moldova permite de a gestiona cu ușurință 
        următoarele secțiuni de evidență:

 • CRM: Baza de clienți, Segmentarea clienților, Trimiteri
 • Vânzări: Vânzarea angro, Lucru cu comenzi, Integrarea în 1c Amănuntul
 • Vânzarea cu amănuntul: LMC, imprimarea bonurilor, Lucru cu echipament comercial
 • Integrarea cu paginile web: Posibilitatea de integrare cu magazinele de pe Internet
 • Depozit și achiziții: Evidența depozitară, Calcularea prețului de cost al anulării, Planificarea achizițiilor
 • ProducereaProducerea personalizată, Producerea în serie, Specificări
 • Formarea prețului: Liste de prețuri, Analiza prețurilor, Programe de loialitate
 • Salariu și angajați: Evidența de cadre, Sisteme de motivare, Calcularea salariului
 • FinanțeVenituri/cheltuieli, profituri/pierderi, Planificare financiară și altele
 • Analiza afacerii: Pulsul afacerii, Indicii activității, Setarea ușoară a rapoartelor
 • Lucru mobil: Aplicație mobilă 

        Mai mult ca atât, produsul software 1C Gestionarea companiei pentru Moldova permite realizarea integrării 
        cu alte soluții: 1C:Contabilitate sau 1C Bitrix

 CRM (Gestionarea relațiilor reciproce cu clienții)

        1C: Gestionarea companiei pentru Moldova permite automatizarea proceselor relațiilor 
        reciproce cu clienții, și anume:

 • Menținerea bazei de clienți și contracte
 • Înregistrarea și stocarea evenimentelor: scrisorilor, apelurilor telefonice, întâlnirilor, 
  listelor de prețuri, etc.
 • Planificarea evenimentelor: apelurilor telefonice, întâlnirilor, negocierilor
 • Monitorizarea executării obligațiilor de către manageri
 • Controlul calității lucrului managerilor
 • Analiza bazei de clienți
 • Analiza lucrului managerilor: evenimentelor, vânzărilor, profitului brut

 

 VÂNZĂRI 

     Secțiunea Vânzărilor include următoarele capacități de automatizare a procesului comercial:

 • Comerț angro (vânzarea și achiziționarea)
 • Vânzarea on-line (inclusiv schimbul reciproc de date cu Internetul)
 • Vânzarea cu amănuntul (LMC, imprimarea bonurilor, lucru cu echipamentul comercial)
 • Lucru cu comenzi (inclusiv capacitatea de a livra comenzile și e a le achita în numerar cu eliberarea bonului MCC)
 • Vânzare de comisie (primirea și transmiterea produselor pe bază de comision)
 • Planificarea și analiza vânzărilor
 • Integrarea cu 1C:Amănuntul pentru Moldova 
  (obținerea nomenclaturii, transmiterea de date despre vânzări)

  
 

 VÂNZAREA CU AMĂNUNTUL

1C Gestionarea companiei pentru Moldova permite realizarea unei vânzări cu amănuntul complete, cu automatizare completă a locului de muncă a casierului. În program sunt realizate:

 • LMC (loculdemuncă alcasierului)
 • Imprimareabonurilor
 • Sistemedeloialitate (carduri șireduceri)
 • Vânzareaconformcomenziipreliminare (esteactualpentrumagazineleonlinecareaupuncte 
  de vânzare cu ridicare personală)
 • Planificarea și analiza vânzărilor, rapoarte privind vânzările cu amănuntul
 • Lucru cu echipamentul comercial

 

 DEPOZIT ȘI ACHIZIȚII

 • Contabilitatea stocurilor în zonele de depozitare: intrarea, mișcarea, consum
 • Contabilitatea în partide
 • Calculul prețului de cost pentru anularea FIFO și "în medie"
 • Monitorizarea și analiza soldurilor și a mișcărilor stocurilor
 • Monitorizarea și analiza achizițiilor și condițiilor de aprovizionare
 • Planificarea funcționării depozitului reieșind din graficul de expedieri și livrări
 • Planificarea cerințelor de stoc

  
 

 PRODUCERE

1С:Gestionarea companiei pentru Moldova permite evidența contabilității de producere, oferă posibilitatea de a planifica producerea, de a calcula prețul de cost real al produselor finite și semifinite. Aceste instrumente ajută la organizarea gestionării eficiente a procesului de producție și a costurilor pentru companiile de afaceri mici.

 • Producerea personalizată și de serie
 • Menținerea specificațiilor
 • Ordine în acord
 • Planul de producere de volum-calendar
 • Analiza executării comenzilor și ordinelor în acord
 • Calculul necesității materiei prime și materialelor
 • Calculul prețului de cost real al produselor și produselor semifinite

  
 

   FORMAREA PREȚULUI

Formarea prețului - este unul dintre elementele-cheie ale economiei întreprinderii. Fără de acest element nu poate exista nici o organizație serioasă. Precum și fără de instrumentul de lucru cu prețurile nu poate exista nici un program serios. 1C Gestionarea companiei pentru Moldova permite îndeplinirea următoarelor funcții:

 • Formarea prețurilor (inclusiv prin intermediul formulelor pentru calcul automat al prețului)
 • Liste de prețuri (crearea, stocarea și transmiterea din program)
 • Grafice de modificări de preț în fișele produselor
 • Adăugare cu ușurință în preț a logo-ului, indicelui de "noutate", imaginilor produselor, reziduurilor
 • Analiza prețurilor (inclusiv comparații de prețuri de la furnizori diferiți)
 • 3 tipuri reprezentări a listelor de preț (foaie, 2 coloane, diafilm)
 • Lucrul cu carduri de reducere

 

 SALARIU ȘI ANGAJAȚI

Capitalul uman reprezintă una dintre resursele cheie de gestionare. Toată activitatea organizației depinde în mod direct de faptul, ce calificări au angajații acesteia, în ce măsură această calificare îndeplinește obiectivele companiei, dacă sunt susținute probleme date de un sistem corespunzător de motivare, în ce mod unele sau altele decizii de gestionare afectează eficacitatea lucrului angajaților.

   1C Gestionarea companiei pentru Moldova permite automatizează acestui domeniu cu ajutorul 
   următoarelor instrumente:

 • Evidența de cadre, lista statelor de personal
 • Calculul salariilor de gestionare
 • Calendarele angajaților
 • Sisteme de motivare
 • Analiza utilizării timpului de muncă
 • Monitorizarea executării însărcinărilor de către angajați

  
 

 FINANȚE

O condiție esențială pentru existența efectivă a întreprinderii în mediul competitiv de astăzi - crearea unui mecanism eficient de gestionare a fluxului de numerar, care ar asigura formarea informațiilor operative și veridice, reglementarea decontărilor reciproce, sporirea disciplinei de plată și, în cele din urmă, accelerarea cifra de afaceri a fondurilor bănești.

Configurarea 1C:Gestionarea companiei pentru Moldova cuprinde mijloace de gestionare automatizată a mijloacelor bănești ale întreprinderii, care efectuează funcțiile de bază:

 • Evidența circulației banilor în conturile d decontare și în case
 • Analiza veniturilor/cheltuielilor, profiturilor/pierderilor
 • Calendarul de plată
 • Planificarea financiară (bugetarea)
 • Bilanțul de gestionare
 • Menținerea decontărilor reciproce
 • Abilitatea de a seta "Client-Banca" pentru client

 

 ANALIZA AFACERII

 • Monitoare ale indicatorilor cheie de activitate
 • Indicatori generali de activitate (câștig, preț de cost, profitul brut, și altele)
 • Mijloace bănești (solduri și fluxurile de numerar, în contextul articolelor pentru perioadă)
 • Decontări cu clienții (solduri și dinamica datoriilor debitoare)
 • Decontări cu furnizorii (solduri și dinamica datoriilor debitoare)
 • Pulsul afacerii - se deschide în mod implicit pe pagina principală, este posibil de a seta indicatorii și forma rapoartelor
 • Rapoarte Soiuri - configurare ușoară și căutare, în comparație cu cifrele pentru perioadele