1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova

Soluție profesională pentru automatizarea comerțului 1C:Comerț cu Amănuntul 8 pentru Moldova.

Detalii...

1С:Arenda

Lucrează în 1C fără limitări!

Citește mai departe...
SL:Restaurant

Automatizarea locurilor de lucru al chelnerului, barman-ului și administratorului în restaurante, cafenele, baruri și cantine.

Detalii...

SL:Agent mobil

Soluție pentru automatizarea lucrului agenților comerciali.

Detalii...

18.03.19 1С:Contabilitate 8. Noua ediție 3.0.27.1

Plan de conturi
- este modificată analiza conturilor 331, 332, 333, 335, 336, 351

Venituri și pierderi
- (permite de a specifica anul de formare a venitului/pierderii).

Banca și casieria

Casare de pe contul de decontare
- a fost corectată formarea mișcărilor documentului în cazul plății conform contractului în unități convenționale cu reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.

Încasarea numerarului
- a fost modificată procedura de completare a contului în forma de tipar a Dispoziției de încasare, acum conturile sunt determinate în conformitate cu mișcările documentului.

Eliberarea numerarului
- a fost modificată procedura de completare a contului în forma de tipar a Dispoziției de plată, acum conturile sunt determinate în conformitate cu mișcările documentului;
- a fost corectastă formarea mișcărilor documentului în cazul plății conform contractului în unități convenționale cu reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.

Decont de avans
- pentru un raport de avansuri cu mai multe valute a fost adăugată posibilitatea de a specifica ”Data cursului de plată”. Acest curs de schimb valutar ale cheltuielilor de mijloace financiare este utilizat în părțile tabelare ale documentului la completarea rechizitului ”Curs”;
în forma de tipar este adaugată reflectarea valorii în moneda de cheltuieli a mijloacelor financiare (valută din partea tabelară a documentului).

Registru de casă
- a fost adăugată capacitatea de deschidere a documentelor Încasări de numerar, Eliberări de numerar din formularul Cărții de numerar.

Vânzări

Utilizarea plății în numerar în facturile de plată
- în Funcționalitate pe fila ”Comerț”, a fost adăugată setarea ”Utilizarea plății în numerar în facturile de plată”. Dacă caseta este bifată, în documentul ”Comercializare (acte, facturi)” este accesibilă posibilitatea de a reflecta încasarea câștigului din vânzare (Dt a contului 832 ”Încasări din vînzarea bunurilor în numerar”).

Comercializare
- a fost adăugată capacitatea de a tipări factura fiscală cu contul de decontare diferit de cel principal. Alegerea contului se efectuează în ”Contul bancar” în documentul ”Comercializare (acte, facturi)”;
- a fost modificată forma de tipara Facturii fiscale - acum nu sunt tipărite rândurile goale.
Returnarea mărfurilor de la cumpărător
- pentru tipul de contrapartidă ”Persoană fizică” a fost adăugată capacitatea de a crea o înscriere în cartea de vânzări (este necesar de a bifa caseta ”Generarea înscrierii în cartea de vânzări” în subsolul documentului).

Achiziții

Întrare
- pentru întrările într-o monedă diferită de cea reglementată, a fost adăugată capacitatea de a edita suma în lei (pentru a afișa coloana ”Suma lei”, trebuie să o configurați prin ”Modificare formă”);
- pentru încasările în valută a fost adăugată reflectarea valorii documentului în lei;
fila ”Mărfuri” – a fost adăugată capacitatea de a specifica sume negative;

Registrul procurărilor
- acum în coloana ”Numele furnizorului” pentru declarațiile vamale de import nu se reflectă numai contrapartida vamală, ci și furnizorul de facturi.

Depozit

Mișcarea internă a mărfurilor
- în cazul contabilizării mărfurilor în amănunt la prețuri de vânzare, a fost adăugată posibilitatea de a completa forma de tipar a facturii fiscale la prețuri din partea tabelară a documentului (setarea este disponibilă prin hyperlinkul ”Livrare” - opțiunea ”Pe document”).

Predarea în exploatare a OMVSD
- a fost adăugată capacitatea de a completa documentul conform soldurilor la depozitul de decontare.

Raport privind persoanele responsabile material
- în secțiunea Depozit a fost adăugat un nou raport ”Raport privind persoanele responsabile material”: formare pe conturile 211, 212, 213, 215, 216, 217.

Transport

Norma de consum al combustibilului
- în politica contabilă pe fila ”Stocuri” a fost adăugată setarea sezonului de iarnă pentru decontarea combustibilului (implicit Noiembrie - Martie). Ratele de consum pentru sezoanele de iarnă și de vară sunt indicate în registrul ”Norma de consum al combustibilului”, accesul poate fi făcut din secțiunea Depozit (subsecțiunea ”Directoare și setări”) sau din fișa mijlocului fix (unitatea de transport).

Foaia de parcurs
- a fost finalizată completarea formei de tipar a Foaiei de parcurs pentru un camion.

Formulare cu regim special

Monitorizarea decontării formularelor
- în Funcționalitate a fost adăugată o filă separată pentru configurarea contabilizării FRS. Setarea permite de a stabili: monitorizarea decontării FRS, contabilizarea FRS pe subdiviziuni, auto-determinarea subdiviziunii la decontarea formularului, selectarea automată a formularului cu considerarea subdiviziunii.

MF și ANM

Casarea MF
- a fost corectată completarea formelor de tipar ”MF-3”, ”MF-4”.

Primirea la evidență a ANM
- a fost adăugată completarea automată a contului de amortizare: se completează în conformitate cu contul contabil al ANM specificat.

Salariu și cadre

Configurarea componenței de angajamente și rețineri
- a fost adăugată capacitatea de a utiliza plata zilelor nelucrătoare de sărbători. Setarea se efectuează în Parametrii contabili → Alte acumulări → Utilizarea plății zilelor nelucrătoare de sărbători. Pentru a calcula valoarea acumulării, este necesar să se perfecteze Tabelul de contabilizare a timpului de muncă (tipul de timp - NLS (Sărbători nelucrătoare).

Transferuri de cadre
- a fost corectată completarea formei de tipar a documentului.

Cerere pentru scutire prin listă
- a fost adăugată completarea automată a documentelor anexate la cerere.

Tabel
- a fost prelucrată forma de tipar a documentului.

Ajutor material
- în forma documentului a fost adăugată setarea ”A nu calcula valoarea deducerilor”. Setarea permite de a percepe integral asistența financiară cu asigurările sociale și un fond de pensii (în mod implicit, caseta este bifată în documente noi).

Foaia executivă
- a fost adăugată capacitatea de a utiliza subconto ”Contract” pentru beneficiarul plății conform foii executive. Câmpul pentru specificarea contractului este disponibil numai dacă adăugați subconto ”Contract” la contul 544.2.3 ”Decontări conform documentelor executive ale angajaților”.

Certificat prinid salariu
- a fost adăugat un nou formular - raportul Certificat privind salariul.

Directoare

Nomenclatura
- în formularul listei și formularul de selectare a directorului a fost adăugată reflectareasoldului pentru poziția în contextul depozitelor. Soldul este afișat în formular prin butonul ”Afișarea soldurilor”. Este posibilă afișarea soldurilor la data curentă (implicit) sau la orice altă dată.

Clasificator al țărilor lumii
- a fost adăugată vizualizare bilingvă a directorului.

Metode de reflectare a cheltuielilor
- a fost adăugată posibilitatea configurării pe mai multe niveluri a directorului.

Rapoarte de reglementare

Bilanț anual
- a fost adăugată descărcarea raportului pe site-ul www.raportare.md.

IPC18
- a fost adăugată posibilitatea de a edita manual tabelul 3 - rândurile 3,4.

Raportul 5 CI
- a fost corectată completarea pe grupul 300 – mișcările pe contul 211.8 ”Materiale transferate temporar unor terțe părți” nu sunt luate în considerare la generarea raportului.

INR14
- a fost adăugată completarea pe articole PLT, CC, RCS (b).